WFMS verzióinak és néhány változat funkcionális tesztelése

A MATÁV Rt. Hibakezelő rendszerét, a WFMS-t a Fornax Rt. fejlesztette. A program minőségbiztosítása érdekében olyan tesztelő csoport bevonása vált szükségessé. A DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda kidolgozta a tesztelési eljárást, majd éveken keresztül végezte az újabb és újabb verziók tesztelését.A hibakezelő szoftver tesztelése sokrétű és sok energiát igénylő feladatot jelentett. Első lépését a Teszt módszertan és útmutató kidolgozása jelentette, majd verziónként

 • Tesztkörnyezet átvétele és betanulása
 • Teszt útmutató aktualizálás
 • Tesztelési terv kidolgozása (tesztesetek létrehozása)
 • Tesztelés az elfogadott útmutató szerint
 • Eredmények rendezése és átadása
 • Menedzsment és belső minőségbiztosítás
 • Zárás

A végrehajtott projektek alapján szoftverek funkcionális tesztelésre minőségi rendszerünkön belül önálló módszertant dolgoztunk ki. A funkcionális tesztelésbe alaphelyzetben felvettünk olyan teszteseteket, melyek a szoftver-ergonómiai megfelelést vizsgálják.

A rendszerelemeket tesztelés során az alábbi folyamatábrában látható csoportokba osztottuk. A projekt előrehaladtával a rendszerelemek az egyes kategóriákból a javítás, tesztelés állásának megfelelő kategóriába lépnek tovább. A projekt állásának jellemzője, hogy a rendszerelemek melyik kategóriában tartózkodnak. A projekt célja, hogy minden rendszerelem a „Elfogadott” kategóriába kerüljön. Az egyes kategóriákba való besorolást a tesztelők ill. a kiértékelő bizottság végzi. Az egyes kategóriák jelentése az alábbi:

 • Nem tesztelt a fejlesztők által már átadásra került az új vagy módosított rendszerelem, de a tesztelés még nem kezdődött el
 • Helyes A tesztek alapján nem lehetett hibás vagy rendellenes működésre utaló jeleket tapasztalni, a tesztelt elem kielégítette a specifikációban megfogalmazott követelményeket.
 • Nyitott az első tesztek alapján a tesztelt rendszerelem nem felelt meg a megfogalmazott tesztkövetelményeknek, a funkció vizsgálata során hiba tapasztalható. A tesztelés során tapasztalt hibákat és rendellenességeket a tesztelők rögzítik a tesztlapon, és lehetőség szerint képernyőmentést készít az alkalmazásokról, amelyen nyomon követhető az észlelt hibajelenség. A kitöltött tesztlapot és a hibajelentő lapot továbbítják a szállító felé. Az értékelő bizottságnak joga van a teszteredmények felülbírálatára, és a tesztet „nyitott” eredménnyel záró rendszerelemet is „átadható”-nak minősítheti, illetve a „helyes” tesztesetet is hibásnak („nyitott” státuszúnak) ítélheti.
 • Megoldva a „nyitott” státuszba került teszteset során tapasztalt helytelenül működő funkciókat, hibákat a szállító a hiba határidején belül kijavítja és a tesztesetet újra tesztelésre küldi, ekkor lesz a státusza „megoldva”.
 • Átadható a szállító által kijavított hibákat a tesztelő ismételten leteszteli és megállapítja, hogy a hibát kijavították-e és a funkciók működése kielégítette-e a tesztesetben leírtakat, ha igen akkor „tesztelhető” státuszban továbbítja a szállító felé.
 • Auditálható a szállító a belső tesztek elvégzése után átvételi tesztre ajánlja fel a megrendelő számára a szoftvert.
 • Auditált az megrendelő ismételten leteszteli a funkciókat, és ha a tesztesetben leírtaknak megfelelően működnek a funkciók, akkor „auditált” státuszba kerülnek.
 • Visszautasított ha az átvételi teszt során a megrendelő hibásnak találja az adott tesztesetet, akkor azt visszautasítja.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.