Munkahelyek ergonómiai szempontú értékelése-fejlesztése

A munkavégzés színvonalát befolyásoló tényezők fejlesztését az ember – gép – környezet rendszerelvű megközelítésében végezzük.

Elemezzük a munkatevékenységet, munkaszervezést, vizsgáljuk az alkalmazottak, valamint az épített és technológiai környezet adottságait, majd ezek alapján teszünk komplex javaslatot a fenti rendszer átalakítására.

Mivel az ipari termelésben, irodában vagy szolgáltatói szektorban végzett emberi munka mennyisége és minősége a vállalkozások eredményességét alapvetően befolyásolja, célszerű olyan munkafeltételeket kialakítani, melyben ösztönzött munkatársak a munkafeladat szempontjából ideális körülmények között dolgoznak. A munkahelyek ergonómiailag helyes kialakítása a termelékeny, magas színvonalú munkavégzés feltételeinek létrehozása mellett a dolgozói elégedettség és elkötelezettség megteremtésével és növelésével is hozzájárul a vállalkozás eredményes működéséhez.

A munkahelyek fejlesztésének főbb jellemzői:

 • tevékenységelemzésen alapul,
 • komplex megközelítést alkalmaz (fizikai – antropometriai, mentális és szociális tényezőket is vizsgál),
 • az ergonómiai elveket ütközteti a szervezeti célkitűzésekkel,
 • a teljes munkakörnyezetre kiterjed,
 • környezeti jellemzőket is vizsgál,
 • épít a dolgozói közreműködésre,
 • a hatékonyságot, minőséget és biztonságot együttesen javítja.

Az ergonómiai munkahely kialakítási-fejlesztési projekt során szóban és írásban

 • értékeljük és minősítjük a munkahelyeket szervezet – csoport – egyéni munkahely szinten,
 • javaslatot teszünk a fejlesztés lépéseire a kritikus tényezők fontossága és sürgőssége alapján,
 • javaslatokat teszünk (esetenként alternatívákkal) a komplex munkakörnyezet átalakítására,
 • elkészítjük a célszerszámok, a bútorzat, az elrendezés vázlatait.

A munkahelyek fejlesztéséhez több, egymást erősítő eljárást alkalmazunk, pl. szakértői bejárás, tevékenységelemzés, dolgozói és felhasználói megkérdezés, környezeti mérések, antropometriai modellezés, ellenőrző listák, videotechnika, mozdulatelemzés stb.

Termékek ergonómiai értékelése és fejlesztése

Mint fogyasztók jól ismerjük az elérhető termékek ergonómiai minőségét, s mint ergonómusok kötelességünknek érezzük, hogy jó minőségű – azaz biztonságos, hatékony és kényelmes használatot

lehetővé tevő – termékeket hozzunk létre hazai vállalkozások számára. Az ergonómiai elvek alkalmazása a termékfejlesztés során növeli a termék vagy termékcsalád használati- és újdonságértékét, csökkentheti a gyártási költségeket, továbbá javítja a magasabb színvonalú gyártás kialakításának feltételeit is.

A termékfejlesztés során az alábbi konkrét célokat tűzzük a gyártók és magunk elé:

 •  első a termékbiztonság,
 •  a felhasználók testméretéhez és elvárásához igazodó termékek,
 •  funkcióhoz illő esztétikus kivitel,
 •  igényes de költségtakarékos megoldások,
 •  hatékonyság a tervezés, gyártás, és termékhasználat során,
 • minőségi fejlesztés – minőségi gyártás,
 •  környezetbarát fejlesztés – környezetbarát termékek,
 •  testre szabható termékek.

Egy teljes termékfejlesztési folyamat főbb lépései:

 •  termékfejlesztési célkitűzések pontosítása: felhasználói kör, funkció, technológia, piaci igény,
 •  meglévő saját és konkurens termékek elemzése értékelése (brench marking),
 •  termékötletek generálása, válogatása, fejlesztése, kidolgozása, zsűrizése (több ciklusban),
 •  elfogadott termékötletek (továbbfejlesztésnél meglévő termékek) ergonómiai- és formarészleteinek kidolgozása,
 •  műszaki jellemzők kidolgozása, műszaki vázlatok és műhelyrajzok elkészítése, költségbecslés,
 •  makett vagy prototípus elkészítése, vagy helyszíni művezetés,
 •  termékek felhasználói tesztelése,  termékkísérő és eladásserkentő dokumentáció készítése.

Ergonómiai képzések

Ergonómiai képzéseinken az elméleti háttér elsajátítása mellett valós projekt tényleges végrehajtásával válik az ergonómia alkalmazására a gyakorlatban is. A kihelyezett képzés kontakt órákból és egyéni munkából áll. Követelmény egy aktuális munkafeladathoz kapcsolódó feladat elkészítése.

Összesen tíz előadáson az adott szakterület alapjait és az alkalmazás eszközeit mutatjukbe. A képzésen a résztvevők maximális száma csoportonként tizenöt fő. A teljesítményértékeléseken megfelelően teljesítők a tanfolyam végén tanúsítványt kapnak.

Az egyéni tanulást és az előadások követését tanfolyami segédlet könnyíti meg.

Szoftver-ergonómiai tanfolyam fejlesztők részére

 • Emberi információ-feldolgozó rendszer működési elveinek ismerete
 • A szoftverek használhatóságát meghatározó tényezők ismerete
 • Gyakorlat szoftverek kezelői felületének tervezésében
 • Szoftver-termékek felhasználói tesztelésének módszertani ismerete

Termék-ergonómiai tanfolyam fejlesztők részére

 • A termék minőséget meghatározó tényezők ismerete
 • A kézzelfogható termékek fejlesztéséhez a felhasználói bevonás módszereinek gyakorlata
 • Gyakorlat termék méretek meghatározásában antropometriai adatok alapján
 • Komplex termékfelfogási szemlélet kialakulása

Munkahelyek ergonómiai kialakítása tanfolyam

 • Alapvető antropometriai és biomechanikai ismeretek
 • A fizikai környezet (zaj, világítás, klíma stb.) emberre gyakorolt hatásának ismerete
 • Alapvető munkabiztonsági ismeretek: az emberi hibázás összetevői és elemzési módjai
 • Irodai, szerelősori és termelésirányítói munkahelyek ergonómiai szempontjainak ismerete